Altenius Social Innovation

Christian Altenius

Debatt artikel i Miljö & Utveckling: "Social innovation viktigare än någonsin"

Socialt entreprenörskap för en hållbar samhällsutveckling med fokus på några av våra största samhällsutmaningar.

Attrain - attract & retain - adresserar vårt största tillväxthinder, kompetensförsörjningen.

Citypolarna.se - förebygger vårt snabbast växande folkhälsoproblem, ensamhet och social isolering.

 

 
SDG 1-17.PNG

Attrain
attract & retain

fb_banner5 (1).png

  

Christian Rethink Loneliness.jpg

Christian Altenius
Talare/Föreläsare

Attrain
attract & retain

Kompetensförsörjningen betraktas idag som vårt största tillväxthinder. Med visionen om den socialt attraktiva staden hjälper Attrain kommuner och näringsliv att utveckla sin sociala attraktionskraft i syfte att nå en avgörande konkurrensfördel i den allt hårdnande kampen om kompetensen.

Citypolarna.se
Sveriges populäraste aktivitetssajt

Citypolarna - Sveriges populäraste aktivitetssajt förebygger sedan 2006 det växande samhällsproblemet ensamhet.
Häng med ut på 250 fritidsaktiviteter i månaden över hela Sverige.

Christian Altenius
Talare/Föreläsare

Christian Altenius - en lika engagerad som engagerande samhällsentreprenör som passionerat talar om social innovation och hållbarhet ur flera perspektiv, bl a största tillväxtutmaningen kompetensförsörjningen i relation till vårt snabbast växande folkhälsoproblem, ensamhet och social isolering.