top of page

Altenius Social Innovation & Communication

Socialt entreprenörskap, kommunikation och mediaproduktion inom social hållbarhet.

Med lösningar för att möta upp olika former av socialt relaterade samhällsutmaningar.

bottom of page