Christian Altenius
Föreläsare

Christian Altenius - engagerar med några av Sveriges mest högaktuella föreläsningar:


Hybridera Mera!

Så är vi tillbaka på våra arbetsplatser och håller som bäst på att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Men vi befinner oss på oplöjd mark där frågetecknen är många. Hur leder, kommunicerar och samverkar vi optimalt i hybridvardagen? Hur skapar vi en gemensam arbetsplatskultur där vi verkligen jobbar tillsammans, även på distans? Hur förenar vi det bästa ur två världar: det digitala och fysiska? Hybridera mera! är en högaktuell och engagerande föreläsning med fokus på hybridvardagens utmaningar, fallgropar och framför allt möjligheter!  


Socialisera Mera!

Våra kollegor, vad vi saknat dem under pandemin! På ett personligt plan, när den sociala gemenskapen i ett slag försvann. Men även på ett professionellt plan, där isoleringen innebar att kontaktytorna med våra kollegor reducerades, med effekten att vi i brist på referensramar tenderar att överskatta vår egen prestation och effektivitet. Samtidigt har vi under pandemins gång börjat känna en tilltagande stagnation, även det i brist på kollegiala synergieffekter. Vi behöver helt enkelt varandra! Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och produktivitet som vida överstiger den individuella. Därför är det så otroligt viktigt att vi nu hittar tillbaka till varandra, inte minst eftersom det är i den sociala samhörigheten vi också hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. Socialisera mera! - för ökad samhörighet, effektivitet och återhämtning.


Engagera Mera!

Efter två år av att hålla i och hålla ut, tätt följt av ett oroligt världsläge, är vi många som börjar vackla och tappa sugen nu. Ur ett arbetsplatsperspektiv innebär detta att vi börjar tvivla på vad vi tillför och får ut av jobbet, något som till sist kan leda till att vi börjar söka oss bort. Därför måste vi nu börja vända en tilltagande känsla av resignation till motivation. Engagera mera! är en energigivande föreläsning om hur vi jobbar med motivation och engagemang för att ingjuta hopp och meningsfullhet, höja trivsel, effektivitet och stärka upp arbetskulturen. Allt i syfte att behålla medarbetarna och genom ett starkare employer brand attrahera nya.

Boka Christian Altenius som föreläsare direkt alternativt via:


Athenas Talare 

BestSpeakers

Booky

Talking Minds