Christian Rethink Loneliness.jpg

Christian Altenius
Talare/Föreläsare

Video - Christian om talarrollen: "En inspirerande talare, vad kännetecknar en sådan?"

Christian Altenius - en lika engagerad som engagerande samhällsentreprenör och ensamhetsförebyggare, som med Ängelholm som bas och Skandinavien som arena talar passionerat kring tillväxt, social innovation och hållbarhet ur en mångfald av perspektiv :

Kompetensförsörjningen - vårt största tillväxthinder

Tillgång till kompetens betraktas idag som vår enskilt största tillväxtutmaning, som vi måste finna nya innovativa sätt att ta oss an. I Sverige är vi riktigt duktiga på att attrahera kompetens. Näst Australien rankas vi som världens mest populära land att arbetskraftsinvandra till. Samtidigt ligger vi paradoxalt nog helt i botten av "ease of settling", hur lätt det är att komma in sin nya samhällsvardag och nya sociala sammanhang. Med följden att många av de som vi lyckas locka hit väljer att flytta här ifrån. Christian talar om visionen om den socialt attraktiva platsen, och social attraktionskraft som konkurrensfördel i den allt hårdnande kampen om kompetensen. Se debattartikel i Personal & Ledarskap 

Ensamhet - vårt snabbast växande folkhälsoproblem

Ensamhet, vår snabbast växande folkhälsoutmaning, betraktas som lika skadligt för hälsan som alkohol eller rökning. Ensamhet kan drabba alla, i alla faser i livet; när du slutat studera, flyttat till ny ort, fått nytt jobb, barnen flyttat hemifrån, i samband med en separation etc. Ändå pratar vi så lite om ensamhet. Christian, grundare av aktivitetssajten Citypolarna.se, belyser frågan ur en mångfald av perspektiv och lyfter fram goda innovativa exempel på hur ensamhet kan förebyggas.

Engagemang i förändring

Sverige är i mångt och mycket byggt på idéellt engagemang. Tiderna förändras och nu börjar premieringssystem för medborgarengagemang att dyka upp, där goda gärningar premieras. Gör en gör en god samhällsgärning och få något tillbaka. En spännande möjlighet, men samtidigt fyllt av många frågetecken. Vem bestämmer vad som är en god gärning och som därmed ska premieras? Och vad händer med det frivilliga engagemanget om det nu kommer att krävas ett ekonomiskt incitament för man ska vilja engagera sig? Se LinkedIn-artikel.

Livet mellan husen - om vikten av sociala sammanhang för ett hållbart samhällsbyggande

Vi blir allt fler i städerna, och samtidigt mindre lyckliga. Varför är det så, och vad får oss att trivas och hitta till de absolut nödvändiga sociala sammanhangen? Vad får oss att börja säga ”Hej!” till våra grannar igen? När vi planerar och bygger städer idag måste vi tänka på hur livet gestaltar sig mellan husen. En tankeväckande föreläsning om vikten av att skapa förutsättningar för goda sociala sammanhang vid all samhällsplanering.